• zondag 25 november

  Komen Sint Nicolaas en zijn vele Pieten aan in de haven van Kolhorn.

  Om ± 14.00 meert de boot af in de havenkom aan de Ansjoviskade.

  Daarna volgt een rondgang door het dorp.

  Onder begeleiding van  een heus DWEILORKEST

   

  Om 15.00 begint het feest in de gymzaal.

  Met aansluitend het “PIETEN BAL”

   

  Vrijdagmiddag 23  november vanaf

  14.10 tot 14.45

  kunnen jullie je “Schoentje zetten” in de gymzaal.

  Doe in je schoen een kaartje, met daarop jouw naam.

  Zondagmiddag na afloop van het Sinterklaasfeest neem je je schoentje weer mee.

   

  In de weken voor de Intocht, komen onze onmisbare dames,  weer langs met de lijst, voor u onmisbare donatie.

  Alvast bedankt namens alle kinderen van Kolhorn.

 • Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de Stichting “Kolhorn Vooruit” en  Stichting” Intocht Sint-Nicolaas”.
  op vrijdag 16 februari 2018 om 20.00 in het clubhuis van Kolhorn Vooruit ’t Klorner Hoekie.

  Agenda

  • Opening
  • Acceptatie notulen jaarvergadering 10-03-2017
  • Jaarverslag 2017 door de voorzitter van Kolhorn Vooruit.
  • Financieel jaarverslag Stichting Kolhorn Vooruit.
  • Financieel jaarverslag Stichting Intocht Sint-Nicolaas.
  • Verslag kascontrole Carolien Bruin / Andre Dijkstra.
  • Aftredend en niet herkiesbaar René Groet.
  • Aftredend en niet herkiesbaar Lieke Groet.
  • Aftredend en niet herkiesbaar Dirk Groet.
  • Aftredend en niet herkiesbaar Rob Dresken.
  • Presentatie jaarplan Kolhorn Vooruit 2018.
  • Maatschappelijke stage Regius College 2018 / 2019.
  • Overdracht voorzittershamer naar nieuwe voorzitter.
  • Video / fotoverslag activiteiten Kolhorn Vooruit 2017.
  • Rondvraag.
  • Sluiting.

   

  Wij hopen u vrijdag 16 februari te mogen verwelkomen.
  Tot dan!

  Bestuur Stichting Kolhorn Vooruit & Stichting Intocht Sint-Nicolaas

 • Zondag 19 november komen Sint Nicolaas en zijn Pieten, aan in de haven van Kolhorn.

  om ± 14.00 uur meert de boot af in de havenkom aan de Ansjoviskade.

  Daarna volgt een rondgang door het dorp.

  Om 15.00 uur begint het feest in de gymzaal.

  Met aansluitend het “PIETEN BAL”

  Vrijdagmiddag 17 november vanaf 14.10 tot 14.45 kunnen jullie je “Schoentje zetten” in de gymzaal.

  Doe in je schoen een kaartje, met daarop jouw naam.

  Zondagmiddag na afloop van het Sinterklaasfeest neem je je schoentje weer mee.

 • Zondag 27 november

  stoomboot

  Komen Sint Nicolaas en zijn Pieten, om ± 14.00 aan in de haven van Kolhorn.

  Daarna volgt een rondje door het dorp.

  Om 15.00 begint het feest in de gymzaal.

  Met aansluitend het “PIETEN BAL”

   

  schoen

  Vrijdagmiddag (25 november 2016) vanaf 14.10 uur tot 14.45 uur kunnen jullie je “Schoentje zetten” in de gymzaal.

  Doe in je schoen een kaartje met daarop jou naam.

  Zondagmiddag na afloop van het Sinterklaasfeest kan je je schoentje weer meenemen.

 • zondag 27 november 2016.
  komen Sint Nicolaas en zijn Pieten,
  stoomboot
  om ± 14.00 uur
  aan in de haven van Kolhorn.

  Nadere berichtgeving volgt!

 • zondag 23 november 2014.
  komen Sint Nicolaas en heel veel Pieten,
  stoomboot
  om ± 14.00 uur
  aan in de haven van Kolhorn.

  Bij de steiger ter hoogte van ‘t Anker
  om ± 15.00 uur zal het feest in de gymzaal met
  Sint Nicolaas en zijn vele Pieten beginnen,
  met aansluitend het
  “PIETEN BAL“

  Jij komt toch ook?
  Dan maken wij er met z’n allen
  weer een onvergetelijk feest van.

  Ook krijgen jullie dit jaar weer een kleurplaat,
  wie o wie zal er een prijs winnen.
  Met deze platen gaan wij de gymzaal ook versieren.

  *De kleurplaten worden op school uit gedeeld na 11 november.*
  wij komen ze ook ophalen op school.

  t/m vrijdag 21 november kan je ze ook inleveren bij;
  Erna Schreur Torenstraat 1 Kolhorn.
  Guda Knijn Kaagstraat 38 Kolhorn.

 • 01-01-2014 / 31-03-2014
  Kolhorn Vooruit
  Tijdens vorstperiode
  activiteiten IJsbaan Kolhorn

  26-04-2014
  Kolhorn Vooruit
  Zeepkistenrace
  Inschrijfformulier 2014
  Regelement Zeepkistenrace 2014
  Sport & Spel voor ouder en kind

  09-08-2014 / 12-08-2014
  Kolhorn Vooruit
  Huttendorp (thema circus)

  30-08-2014 / 31-08-2014
  Kolhorn Vooruit/M.I.S,
  Kolhorner Waterweekend

  20-09-2014
  Kolhorn Vooruit
  activiteiten Kermis Kolhorn

  23-11-2014
  Stichting Intocht Sint Nicolaas Kolhorn
  Intocht Sinterklaas

  01-12-2014 / 31-12-2014
  Kolhorn Vooruit
  tijdens vorstperiode activiteiten ijsbaan Kolhorn

  1-01-2015
  Kolhorn Vooruit
  Nieuwjaars Duik
  In de IJsbaan.

 • Bij Kolhorn Vooruit, kregen wij de volgende brief van Sinterklaas:

  Hallo, lieve kindertjes
  en natuurlijk papa’s en mama’s van Kolhorn.
  Zondag 25 november om 14.00 uur komen, Sint Nicolaas en de Zwarte Pieten met de boot naar het mooie Kolhorn.
  Maar wij hebben een probleem.
  Namelijk er mist een heel stuk uit het GROTE boek van Sinterklaas.
  En wel het stuk over de kindertjes van Kolhorn.
  Nu willen wij via deze weg vragen of jullie ons allemaal willen helpen.
  Wil jij iets vragen, vertellen, of doen, of laten zien, tijdens het feest in de gymzaal, schrijf dat dan even op een papiertje, ook van de hele kleintjes graag.
  En breng dat bij Mevr. Guda Knijn Kaagstraat 38 in Kolhorn.
  Willen jullie dat allemaal doen?,
  Dan worden wij weer heel erg blij.

  Groeten Sint Nicolaas en de Zwarte Pieten.

Facebook

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door:
Categorieën

Samenwerking


In samenwerking met BUSSPORTS organiseert Kolhorn Vooruit de jaarlijkse Obstaclerun Hollands Kroon.